ลงทะเบียน Course สัมมนา กับ TC GOLD
 

  ข้อมูลส่วนตัว (Personal information)

กรุณาเลือกสาขาที่จะเข้ามาอบรม*
สำนักงานใหญ่ (กรุงเทพมหานคร) สำนักงานเขตภาคใต้ (อ.ทุ่งสง)
วันที่สะดวกเข้ามาอบรม*
วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์
วันอังคาร วันพฤหัสบดี วันศุกร์
ชื่อ-สกุล* ชื่อ :    นามสกุล
เพศ       อายุ : ปี
วุฒิการศึกษา
อาชีพ*
พนักงานบริษัท พนักงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ
อาชีพอิสระ เจ้าของกิจการ  
อื่นๆ (โปรดระบุ)
สถานที่ทำงาน
รายได้ต่อเดือน*
 ที่อยู่ปัจุบัน
(ที่ติดต่อได้)
บ้านเลขที่      :  หมู่ที่ :   หมู่บ้าน :  
ซอย               :    ถนน :  
ตำบล/แขวง   :       อำเภอ/เขต     :        
จังหวัด           :      รหัสไปรษณีย์  :           
เบอร์ติดต่อ มือถือ : *    โทรศัพท์บ้าน
Email :
LineID : *       
ประสบการณ์การลงทุน*
คุณรู้จัก TC GOLD ผ่านช่องทางไหน: *
Website สมาคมค้าทองคำ Group Line นิตยสาร Gold & Jewelry
วารสารทองคำ Facebook Page : TC GOLD เพื่อนแนะนำ
อื่นๆ (โปรดระบุ)
 

*ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก