ขั้นตอนการเปิดบัญชีซื้อขาย

รายละเอียดในการเปิดบัญชีซื้อ- ขาย กับ TCGOLD

 1. เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
  • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
  • หน้าบุ๊คแบงค์ จำนวน 1 ชุด
  • สำเนาใบ ภ.พ.20 และหนังสือรับรองบริษัท จำนวนอย่างละ 1 ชุด (กรณีร้านทอง หรือบริษัท)
 2. วางเงินหลักประกัน (โอนเข้าบัญชีที่เป็นซื้อ บริษัท ไทยเจริญโกลด์สมิท จำกัด เท่านั้น) 
 3. ทางบริษัทจะจัดส่งเล่มสัญญาให้ลูกค้าหลังได้รับเอกสารครบตามข้อ 1-2 ครบถ้วน

*เอกสารทุกฉบับต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน (หากเป็นร้านทองหรือบริษัทต้องประทับตราบริษัทหรือร้านทองนั้น ๆ ทุกฉบับ)   

 (แอดไลน์ @tc-gold ส่งเอกสารการสมัคร )

วิธีการซื้อขาย

วิธีการส่งคำสั่งซื้อ-ขายผ่านระบบออนไลน์

หลังจากเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วคุณจะได้รับ E-Mail แจ้ง Username & Password เพื่อล้อคอินเข้าไปซื้อ-ขาย

*หลังจากได้รับรหัสผ่าน กรุณาเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ เพื่อความปลอดภัย

 1. ผ่าน Computerที่ Web browser เข้าไปที่ https://front.tcgoldsmith.com/
 2. ผ่านโทรศัพท์มือถือระบบ IOS หรือ Android  โดยติดตั้ง Application: Thaicharoen
 3. ผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ โทร. 02-287-1777  หรือ โทร. 075-411-999