product

สนใจรับข้อมูลซื้อขายทองคำแท่งออนไลน์

ทองคำแท่ง LBMA 99.99%

ทองคำ 99.99% ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่ง
สำหรับวงการเครื่องประดับ เพราะเนื้อทองคำสะอาด
น้ำหนักเต็มตามมาตรฐาน ปัจจุบันถูกใช้เป็นทองคำอ้างอิง
สำหรับทองคำโลก ดังนั้นจึงเป็นที่ยอมรับของสากล
อีกทั้งยังมีราคาที่มีมาตรฐานเดียวและเท่าเทียมกันทั่วโลก

ทองคำแท่ง 96.5%

96.50% เป็นทองคำที่นิยมในประเทศไทย
สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายทองคำที่เชื่อถือได้ทั่วไป
มีหน่วยการซื้อขายเป็นบาททองคำ

จุดเด่นบริการ

ราคาเรียลไทม์

ซื้อ-ขาย ออนไลน์ ผ่าน Application

ซื้อ-ขายทองขั้นต่ำ 5 บาทขึ้นไป

ซื้อทองขั้นต่ำ 5 บาท – ฟรีค่ากำเหน็จ

สามารถรับทองได้จริง มีบริการส่งถึงบ้าน

มีที่ปรึกษาการลงทุนคอยแนะนำในการซื้อขาย

สนใจรับข้อมูลซื้อขายทองคำแท่งออนไลน์

 

 

 

ชื่อ-นามสกุล